Sunday, 19 May 2013

zoom in- проект | project - zoom in

contempo 2013 presents / представя
*******************************************
zoom in- проект | куратор-красимир русев
 участват: биляна рубинова-владимир иванов -даниел димитров - иво бистрички- надежда олег ляхова - красимир русев - пламен соломонски (българия/италия) - румен богданов -теодор лихо
**********************************************
zoom in - project  - curator krassimir rousev
participated -biliana rubinova- vladimir ivanov- daniel dimitrov- ivo bistrichki- krassimir rousev- martina karaivanova- nadejda oleg liahova- plamen solomonski (bg/it) - rumen bogdanov - theodor liho
**********************************************
градска художествена галерия „борис георгиев” - л.каравелов 1 
city art gallery boris georgiev - 1 luben karavelov st
**********************************************
вернисаж /opening : 19.05. -  18:30- 20:30
duration: 19 may - 16 june 2013 ZOOM  IN
куратор- красимир русев

участват: биляна рубинова -владимир иванов -даниел димитров - иво бистрички- надежда -олег ляхова - красимир русев - пламен соломонски (българия/италия) - румен богданов -теодор лихо
 ZOOM  IN- тази специфична команда формално фиксира определен обект и дава възможност за вникване в детайла. Априори погледнато това е навлизане в един друг свят – невидим за несъвършените ни сетива, свят с други закони, свят, изпълнен със своите чудатости. Вникването в това паралелно  измерение  се оказва един процес на аналитично – философско изследване на авторски индивидуалности. Личната тайна става достояние и възможност за публично опознаване. „ Разплитането”  на процесите , творческото „човъркане” в  дълбочината на нашия безкраен свят,  помага на  художниците да разкрият и материализират  съкровените си идеи. От  първия  български концептуалист-художник , през  поредица творци  от следващи поколения , процесът е разнообразен и  съчетава различни подходи, отговарящи на динамиката на времето, в което живеем.
Красимир Русев

No comments:

Post a Comment