Sunday, 19 May 2013

доника кирова - Jesus/Last wish - donika kirova

contempo 2013 presents / представя
*******************************************
доника кирова - Jesus/Last wish - donika kirova 
**********************************************
градска художествена галерия „борис георгиев” - л.каравелов 1 
city art gallery boris georgiev - 1 luben karavelov st
**********************************************
вернисаж /opening : 19.05. -  18:30- 20:30
duration: 19 may - 16 june 2013 


доника за проекта:
"И рече му Бог:
- Истина ти казвам - когато раните ти станат алени цветя,ще стана гълъб в скута ту и ще прозреш истината.
- Що е истина, Господи?
- Всичко и Нищо... една изпушена цигара"

за автора / about the artist:


Доника Кирова (1974, Варна, България)
Образование:
2008  Защитена образователна и научна степен “доктор”, специалност  Изкуствознание и изобразителни изкуства
1999 Завършена Национална Художествена Академия, София;
степен - магистър, специалност живопис, при проф. Андрей Даниел
Международни изложби:
2013  Contempo | международен фестивал за съвременно изкуство | Jesus/Last wish | ГХГ Варна
2010  Фестивал на визуалните изкуства “Август в изкуството” | живопис | Варна, галерия “Архис” 
2006  Фестивал на визуалните изкуства “Август в изкуството” | ГХГ | Варна, проекти “Gold“ и “Angel“, съвместно с Емил Пенчев 
2005  Фестивал “Визуални игри”| проект “Вятър” | живопис-инсталация | Варна, галерия “Център за съвременно изкуство” 
2004  Фестивал на визуалните изкуства “Август в изкуството”| Варна, проект “Стъклена книга”, галерия “Зограф”
2002  Фестивал на визуалните изкуства “Август в изкуството” | живопис | Варна, галерия “111” 
Самостоятелни изложби:
2010  “Пера и козина” | живопис върху багрено платно | галерия “Папийон”, Варна
2008  “Един месец – аз” | изложба автопортрети /рисунки–молив/, галерия “Юка”, Варна
2006  Хроматична транскрипция на образи върху тъкан |
 “В безтегловност | Oткровения върху чаршафи…” | Варна, ГХГ 
2003  Изложба живопис “Реплики” – галерия “Буларт” , Варна
2002  Изложба живопис “Опит да надникнеш в мен” | Варна, ГХГ 
Награди:
2005 годишната награда на галерия “Буларт”, Варна
Нейни творби са собственост на частни колекции в Германия, Италия, Швейцария, България. Живее и работи във Варна.

(en)
Donika Kirova (1974, Varna, Bulgaria)
Education:
2008   Educational scientific degree “Doctor Of Arts” 
1999  National Academy Of Art | Sofia, magister, speciality – painting  by Prof. Andrei Daniel
International exhibitions:
2013 Contempo | international contemporary art festival – Jesus|Last wish – Varna, City gallery
2010  Visual Art Fest | “August In Art”| painting, “Arhis” gallery, Varna 
2006  Visual Art Fest | “August In Art”| project “Gold” and “Angel”, with Emil Penchev – Varna, City gallery
2005  “Visual games” | fest | project “Wind” | instalation-painting | Varna, “Contemporary art center” gallery
2004  Visual Art Fest | “August In Art”| project “Glassbook” | Varna, “Zograf” gallery
2002  Visual Art Fest | “August In Art”| painting | “111” gallery, Varna
Solo Exhibitions:
2010  “Feathers And Fur” | Painting On Art Textile | “Papillon” gallery, Varna
2008  “One Month – Me” | drawings | Varna, “Yuka” gallery
2006 “Weightlessness or Honesty Between The Sheets...” | Visual Color Transcription On Textile | Varna, City gallery
2003  “Replications” | painting | Varna, “Bulart” gallery
2002  “A Try To Look In Me” | painting, Varna, City gallery
Prizes:
2005  Annual award of Bulart gallery, Varna 

No comments:

Post a Comment