Thursday, 16 May 2013

интервенции | interventions MARIA DIMITROVA


община варна- фоайе зала "пленарна" - осми приморски полк 43//varna municipality - in front of plenary hall - 43 оsmi primorski polk blvd
мария димитрова - homo futuro - скулптура//maria dimitrova- homo futuro -sculptureотдел изкуство на регионална библиотека п.славейков - генерал паренсов 3 // art department - regional library p.slaveykov- 3 general parensov 
мария димитрова - риба - скулптура//maria dimitrova- fish -sculpture


кратко био 

Мария Димитрова
Родена в гр. Варна.Занимава се с дигитална живопис и скулптура, студент четвърти курс в Технически университет град Варна, специалност инженерен дизайн.
Изложби:
Май  2010- Рим- участие в изложба посветена на 40 години от кацането на човека на луната, организирана от фондация " D’Ars Oscar Signorini "-Милано в галерията на Temple University of Roma
Ноември 2010- участие в изложение за съвременно изкуство в град Реджио Емилия, Италия- "Reggio di Emilia Imagina arte fiere"
Април 2011- участие в изложението  Art&Design, град Карара, Италия
Октомври 2011- участие в изложение за съвременно изкуство в град Реджио Емилия, Италия- "Reggio di Emilia Imagina arte fiere"
Юни 2012- участие в обща изложба на тема "Несъвършенството ражда изкуство", галерия "Хармония", град Варна
Август 2012- участие в обща изложба на тема "Море", организирана от сдружението на варненските художници, в градска галерия Варна
Септември 2012-участие в изложбата "Арт Сторм", Варна, галерия "Графит"

No comments:

Post a Comment