Thursday, 16 May 2013

stela vassileva- as a soup - video installation / стела василева - като супа - видео инсталация

contempo 2013 presents / представя
*******************************************
 стела василева - като супа - видео инсталация
stela vassileva- as a soup - video installation

вернисаж /opening : 16.05. -  19:00- 21:00
duration: 16 - 30  may  2013 

контемпорари спейс - марко балабанов 21 st
contemporary space, 21 balabanov marco st
**********************************************
(for english pls scroll down )
стела василева - като супа - видео инсталация

за проекта :
В своето "Философско изследване на призхода на нашите идеи за възвишено и красиво" от 1757 г. Едмънд Бърк описва физичните и физиологични аспекти на естетическото въздействие и възприятие на "възвишено" и "красиво", поставяйки двете понятия в опозиция. В главата "За цвета", за да илюстрира "красивото" той дава пример с прозрачен съд, пълен с бистра цветна течност в пълен покой, през който преминава светлина, а за да бъде завършено усещането за "красиво" е добре стените на съда да са с плавни извивки, така че, преминавайки, светлината да разкрива постепенните промени в полутоновете на цвета. При възвишеното, напротив, течността не е бистра и спокойна, светлината не преминава плавно и не разкрива постепенни пpомени в цвета. Нещо като цветна супа на плосък екран? Или нещо повече - вряща супа, която сама е светлина. При всички случаи работата на Стела Василева по-скоро клони към "възвишеното"! 
Леда Екимовакратко за автора:
Стела Василева (1983) е родена в Ловеч. Завършва Стенопис  в НХА. През 2010г. печели наградата за млад автор на конкурса за ново българско изкуство Gaudenz B. Ruff Award. Носител е и на наградата на МФ „Св.св. Кирил и Методий” за живопис, номинирана е и от други престижни конкурси. Има няколко самостоятелни изложби в галериите „Пистолет”, „Васка Емануилова” (СГХГ), 0 gms (ИСИ).  Работите й са представяни на Vienna Art Fair, Raw Art Fair (Rotterdam), Прага и др. Участва в проекта на Държавния културен институт „Гранична ситуация: Рисунката в съвременното изкуство” (Индустриална, 2010 г.). Специализира във Виена в рамките на програмата на Kultur Kontakt.Живее и работи в София.

(en)
stela vassileva- as a soup - video installation
about the project:
"In his writing A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757) Edmund Burke describes the physical and physiological aspects of aesthetic influence and perception of sublime and beautiful setting the two concepts in opposition. In the chapter Of Colour, to exemplify the beautiful, he describes a transparent receptacle full of limpid coloured motionless liquid and light passing through it. In order for the sense of beautiful to be complete the sides of the receptacle should be smoothly curved so as the passing light could reveal the gradual changes in colour shades. On the contrary, to manifest the sublime the liquid isn’t clear and still. The light is not smoothly passing through and doesn’t uncover the gentle changes of colour. Something like a colourful soup on a flat screen? Or maybe more: a boiling soup of light. Nevertheless Stela Vasileva’s work leans towards the sublime! "
Leda Ekimova

short about the artist:

STELA VASILEVA (1983 Lovech, Bulgaria) lives and works in Sofia

Education: 
2006 - BA in Mural Painting, National Academy of Arts, Sofia, BG
Solo Exhibitions:
2012 - July, The Mission Gallery, State Institute for Culture, Ministry of Foreign Affairs, Sofia, BG, curated by  Yovo Panchev
2011 - As A Soup, Pistolet Gallery, Sofia, BG ;Field, 0gms drawer by ICA, Sofia, BG
2010 - Formal, Vaska Emanouilova Gallery, Sofia, Bulgaria, curated by Vladiya Mihailova
Selected Group Exhibitions:
2013 - Winter Group Show, Un Cabinet D’amateur, Olivier Boissiere Ltd., Sofia, BG ; Magnet and Antimagnet, ICA, Sofia, BG
2012 - Artist in Residence Hungary 2011-2012 in Petömihályfa, Krinzinger Projekte Gallery, Vienna, AT;             Contemporary Art from Belarus, Croatia and Bulgaria, exhibition: 03 / 2012, ArtPoint, Gallery; Artists in  Residence Programme KulturKontakt, Vienna, AT ; WHO LEFT/WHAT BEHIND? “Centralization in Modern Arts” through Women’s Eyes, Iliya Beshkov Art Gallery, Pleven, BG  and Center for contemporary Arts, Ankara, TR ; Sofia Underground Performance Art Festival, Sofia, BG ;Group Show, 0gms drawer by ICA, Sofia, BG ;  Raw Art Fair, Holland, curated by KOLEKTIFF
2011 -  EAST of BEST, Roodkapje Rot(t)terdam, Holland, curated by KOLEKTIFF ; By 0gms, ViennaFair, Vienna, AT
2010 - Gaudenz B. Ruf Award for New Bulgarian Art SHORTLIST, Raiko Aleksiev Gallery, Sofia, BG; Borderline situation – The Drawing in Contemporary Art, 11 Industrial Gallery, Sofia, BG curated by Yovo Panchev ; "AKTO5", Contemporary Art Festival, Bitola, Macedonia
2009 - M-tel Contemporary Bulgarian Art Awards, Varna, BG ; National Competition for Young Artists and Critics, ''St.St. Cyril and Methodius'' Foundation, Shipka 6 Gallery, Sofia, BG ; When the values acquire form, curated by Stefan Bonenberger, Goethe Institute, Sofia, BG
2008 - ''Dream for happiness'', gallery Plastelin, Sofia,BG ; Group exhibition for young artists, gallery Shipka 6, Sofia, BG
2007 - Group exhibition SHORTLIST, SGHG, Sofia, BG ; Traffic, gallery Shipka 6, Sofia, BG
Artist residencies and Awards:
2012  -  Krinzinger Projekte, Petomihalyfa, Hungary;  KulturKontakt, Vienna (AT)
2010 -  Gaudenz B. Ruf Award for New Bulgаrian Art
2009 -  First Award for Painting, ''St. St. Cyril and Methodius'' Foundation

No comments:

Post a Comment