Friday, 17 May 2013

димитър дачев - фотография | галина станева- скулптура l stalker studio


сталкер студио - колони 5 //stalker studio - 5 koloni st >> stalker.bg

димитър дачев - фотография // dimitar dachev- photography

NAKED MEME / DIMITAR DACHEV

За разлика от класическите информационни канали, осигуряващи пасивен достъп до информация, интернет позволява активно преживяване и взаимодействие на потребителя със съдържанието. Социалните мрежи дадоха допълнителен мощен тласък на тези процеси, превръщайки ги в мем (meme). С този проект наливаме бензин във феномена, разсъбличайки го.


Unlike traditional media - which provides passive access to information and requires the reader, listener, or viewer to perform all necessary cognitive processing, the Internet allows for an active experience and user interaction with the content. Social networks help this phenomenon to propagate more readily. They have given a powerful boost to these processes, making them meme. This project, pours some gasoline into the Internet meme by undressing it.

galina staneva -sculpture//галина станева- скулптура
"Големите очаквания или голям ключ, малка врата"


Когато поставяме изисквания пред себе си по-големи от възможностите си, често оставаме разочаровани и неудовлетворени. Вратата не може да бъде отворена, когато ключът е по голям.Когато сме свободни от очаквания имаме свободата, искрено да се зарадваме на успеха и да приемем по - лесно поражението.

Галина Станева (1978, Варна) ж
ивее и работи във Варна. завършва скулптура, в класа на проф. Величко Минеков във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” (2004),преподавател във Технически Университет – Варна, специалност Инженерен Дизайн

No comments:

Post a Comment