Sunday, 19 May 2013

станислав беловски - живопис / stanislav belovski -painting

contempo 2013 presents / представя
*******************************************
станислав беловски - живопис / stanislav belovski -painting
**********************************************
градска художествена галерия „борис георгиев” - л.каравелов 1 
city art gallery boris georgiev - 1 luben karavelov st
**********************************************
вернисаж /opening : 19.05. -  18:30- 20:30
продължителност / duration: 19 may - 16 june 2013 за артиста накратко:
Живописта на Станислав Беловски се  характеризира с мощно оркестриране на пространството, умело съчетание на традиционните живописни похвати и модерния визуален език. В центъра на авторовите търсения е поставен съвременния градски човек, модифициран от масмедийните модели на внушения, реакция на социо-политическите  културни взаимоотношения и фетишизирането на образи и порядки от близкото минало.Презентацията на Беловски в contempo 2013  включва осем голямоформатни фигурални композиции, изпълнани в смесена техника - живопис, колаж, рисунка върху платно.


  

Станислав Беловски (1976, София ) завършва Националната гимназия за приложни изкуства в София през 1995 г.Участва в колективни изложби, конкурси за съвременно изкуство, кураторски проекти и фестивали , като Кошмарт 2013, проект на Афект медия, галерия Графит, Варна, "Улица Нов живот” / галерия The Fridge, София  2012/; Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика  - награждаване / Галерия на СБХ, София, България , 2012/; New Wafe Colletive /галерия Буларт, Варна,2011/, "10х5х3- изборът на куратора" / галерия на СБХ,София, 2010/, Национален конкурс за млади художници и куратори на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” /Галерия на СБХ, София, България,2009/,
"Пространства на демокрацията днес" /галерия "Васка Емануилова", 2008/, Underground festival /София, 2007/ и Port Orange фестивал във Флорида, САЩ / 2004/. Реализирал е 5 самостоятелни изложби във Варна ,галерия "Буларт и в София в галерия 1908, DadaCultural Club, Холандски салон , галерия СБХ. Живее и работи в София.

(en)
short about the artist:
The art works of Stanislav Belovski are characterized by powerful orchestration of space, an artful blend of traditional painting techniques and modern visual language. In the center of his artistic research is placed modern urban man, modified by present  mass media models and its suggestions; it is a reaction of socio-political and cultural relations which made the fetishes  of objects and habits by near past. The presentation of  Belovski at contempo 2013 includes eight large sized figurative compositions, made by mixed media - painting, collage, drawing on canvas.

Stanislav Belovski (1976, Sofia) finished Hight Art School in Sofia in 1995. Participated in several collective exhibitions and curatorial projects, contests for contemporary arts for young artists,art festivals local and in abroad as well  in Sofia and Varna as well New Wafe collective (Bulart gallery, 2011); "10x5x3- the curator`s choice$ ( gallery ABA, 2010), "Democracy spaces today" ( gallery "Vaska Emanuilova ", 2008) .Participated in Underground Festival in Sofia (2007) and Port Orange Art festival in Florida, USA (2004). He has 5 solo exhibitions in Varna, Bulart gallery and in Sofia in gallery 1908, Dada Cultural Club, The Dutch Salon and Gallery "Association of Bulgarian Artists". Lives and works in Sofia. 


No comments:

Post a Comment